Våra tjänster

Funderar du på att starta ett företag eller behöver hjälp att komma igång?
Vi har lång och bred erfarenhet av redovisning och skatter för enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Det ger oss bästa förutsättningar att hjälpa dig i ditt val av företagsform för just dina behov. Det finns många möjligheter att anpassa ditt företagande för att på så sätt planera för kommande skatter.

Har du redan ett företag och behöver hjälp?
Vi hjälper gärna till med din ekonomi och skatt så att du kan få mer tid att fokusera på det du är bra på – din verksamhet. Det kan innebära att vi tar hand hela eller delar av din ekonomi.

Kontakta gärna oss för att boka in ett möte! 

Hos oss kan du få hjälp med bland annat följande ekonomitjänster:

 • Rådgivning
  Vi hjälper dig reda ut och förstå termer och begrepp på ekonomi-området. Vi ger dig råd kring de frågor du och ditt företag ställs inför dagligen i ditt företagande. Det kan vara till exempel frågor om kommande investeringar, hur man bäst förvaltar överlikviditet, avsättningar till pension med mera. Vi utgår alltid ifrån dig och ditt mål med ditt företagande och anpassar vår rådgivning utifrån det.
 • Redovisning
  Vi hjälper dig med den löpande bokföringen under året, du väljer själv i vilken omfattning. Vårt mål är att underlätta ditt företagande och bistå med de bitar du själv inte hinner med. Vi tror på att verka där man är som mest effektiv och produktiv. Du är bra på ditt företag och vi är bra på ekonomi och redovisning.
 • Skatterådgivning
  Vi kan skatter för enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och privat-deklarationer.
 • Löneadministration
  Vi kan bistå dig och ditt företag med det mesta inom löneadministration. Till exempel tidsrapportering, upprättande av lönespecifikationer, årliga kontrolluppgifter och Fora-rapportering.
 • Fakturering och betalservice
  Vi kan hjälpa ditt företag med rådgivning av fakturering och påminnelsehantering av kundfakturor. Vi kan även sköta företagets betalningar av leverantörsfakturor. Är det stora volymer rekommenderar vi elektronisk fakturahantering.
 • Ekonomistyrning
  Vi kan hjälpa ditt företag med ekonomistyrning så att det når uppsatta mål. Detta gör vi exempelvis genom att bistå med budget och budget-uppföljning. Vi kan även hjälpa till med analys av intäkter och kostnader.
 • Deklarationer
  Har du svårt att fylla i din deklaration och behöver hjälp?
  Vi kan hjälpa dig som privatperson eller företag, fråga gärna oss om vi kan hjälpa dig med just din deklaration.