I would like to ask you to sign up with the Best Hosting and read more web hosting reviews.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Val av företagsform och start av företag

Vi kan redovisning och skatter för enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Detta ger oss en god förutsättning att bistå dig i ditt val av företagsform för dina unika förutsättningar. Det finns många möjligheter att anpassa sitt företagande för att på så sätt planera för kommande skatter

 

  • Rådgivning

Vi hjälper dig med rådgivning ikring de frågor du och ditt företag ställs inför dagligen i ditt företagande. Det kan till exempel vara frågor om kommande investeringar, hur man bäst skall förvalta överlikviditet, avsättningar till pension etc. Vi utgår ifrån dig och ditt mål med ditt företagande och bygger vår rådgivning utifrån det.

 

  •  Redovisning

Vi hjälper dig med den löpande bokföringen under året, Du väljer själv i vilken omfattning. Vårt mål är att underlätta ditt företagande och bistå med de bitar du själv inte hinner med. Vi tror att man skall verka där man är som mest effektiv och produktiv. Du är bra på ditt företag och vi är bra på ekonomi och redovisning.

 

  •  Skatterådgivning

Vi kan skatter för enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och privat deklarationer.

 

  •  Löneadministration

Vi kan bistå er med det mesta inom löneadministration. T ex tidsrapportering, upprättande av lönespecifikationer, årliga kontrolluppgifter och Fora rapportering.

 

 

  •  Fakturering och betalservice

Vi kan hjälpa er med fakturering och påminnelse hantering vad gäller era kundfakturor. Vi kan även sköta era betalningar av leverantörsfakturor. Är det stora volymer rekommenderar vi att man använder sig av elektronisk fakturahantering.

 

  • Ekonomistyrning

Vi kan hjälpa er med er ekonomistyrning så att ni kan nå era uppsatta mål. Detta gör vi t ex. genom att bistå med budget och budget uppföljning. Vi kan även hjälpa er analysera intäkter och kostnader.

 

Free Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke